Kvalitní dotační poradenství není o velikosti firmy, ale o správných lidech, pečlivosti, bezchybnosti a zodpovědnosti ke klientům. Tyto vlastnosti jsou pro nás velmi důležité. Přinášíme kvalitní, komplexní, poradenskou službu v oblasti dotací, která se na českém trhu hledá jen velmi těžko. Pro naše klienty zabezpečujeme: analýzu dotačního záměru, přípravu projektové žádosti, realizaci, monitoring, administraci a také poradenství k projektům.

Díky dlouhodobým zkušenostem v oblasti dotačního poradenství, jsme získali nemalé finanční prostředky pro podnikatelský, veřejný a neziskový sektor. Cílem naší spolupráce je, abychom našim klientům pomohli získat finance pro realizaci jejich vizí a cílů (jako například zvýšení efektivnosti výroby, proškolení zaměstnanců, snížení energetické náročnosti výroby, atd.).

Další služba, kterou klientům nabízíme je vzdělávání. Rozšíření našich služeb o tuto oblast vyplynulo jednoznačně z potřeb klientů a také z nutnosti zajistit kvalitní vzdělávání CS v našich projektech.