Dejme ženám větší šanci

Registrační číslo projektu:

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003044

Cílová skupina: 

Ženy ohrožené na trhu práce

O projektu: 

Cílem projektu je podpora cílové skupiny - žen s dětmi mladšími 15 let, vedoucí k jejich zlepšení
postavení na trhu práce, snazšímu návratu na trh práce, zvýšení jejich konkurenceschopnost vůči
ostatním skupinám zaměstnanců, zlepšení jejich motivace pro práci a pro opětovné zaměstnání. Díky
kurzům a rekvalifikacím dostanou potřebné vzdělání, zvýší se jim sebevědomí a pro zaměstnavatele
se stanou více atraktivní. Celkově se podpoří aktivita cílové skupiny při hledání zaměstnání.

Aktivity projektu:

  • KA 1 - Motivační kurzy (zvyšování sebevědomí a sebedůvěry)
  • KA 2 - Motivační kurzy (trh práce a politika zaměstnanosti, vstup na trh práce)
  • KA 3 - Motivační kurzy (počítačová gramotnost)
  • KA 4 - Pracovní psychodiagnostika
  • KA 5 - Rekvalifikační kurzy
  • KA 6 - Odborné poradenství