Dětské skupiny

30. 11. 2016 by podle harmonogramu měla vyjít výzva podporující vznik či transformaci Dětských skupin.  Co jsou to ty Dětské skupiny? Pro lajky bychom mohli říct, že se jedná o obdobu školek, rozdílem je však věk, od kdy může dítě navštěvovat Dětskou skupinu - už od 1 roku a přístup k výchově dítěte.

Odborněji můžeme říci, že je to služba, která nezajišťuje vzdělávání dítěte jako v mateřské škole, ale poskytuje výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Zařízení poskytuje hlídání dětí na pravidelné a dlouhodobé bázi, přičemž ale není nezbytná účast dítěte každý den. Cílem podpory je zvýšit zaměstnanost rodičů dětí předškolního věku, umožnit tak slaďování rodinného a pracovního života mužů a žen a vytvořit jim rovné podmínky v zaměstnání.

Jedna dětská skupina bude moct být maximálně do výše 2 000 000 Kč - což oproti loňské výzvě znamená, že budou podpořeny pouze malé Dětské skupiny, nebo pouze roční provoz skupiny.

Ozvěte se nám a my Vám s Dětskou skupinou pomůžeme.