Dětský koutek, flexibilní formy práce, transparentnost odměňování v organizaci, ...

Podle celorepublikových i světových statistik a výzkumů genderová nerovnost prokazatelně zasahuje do všech oblastí společenského života. Muži a ženy na českém trhu práce nemají srovnatelné postavení a nezřídka dochází k přímé i nepřímé diskriminaci z důvodu pohlaví. Odstranění těchto nerovností bude mít nyní "za úkol" výzva: č.130. Díky této výzvě budou moci zaměstnavatelé, kteří si nechali ve firmě vypracovat genderový audit, implementovat zjištěná doporučení. Podporovanými aktivitami jsou např:

  • zavádění a rozšiřování flexibilních forem práce
  • aktivity směřující k vyšší transparentnosti odměňování v rámci organizace
  • zavádění opatření usnadňujících zaměstnancům sladění práce s rodinným a soukromým životem
  • zřízení příležitostného hlídání dětí zaměstnanců (dětského koutku), ...

Více o výzvě zde.