Dotace na nákup strojů a technologií

Technologie

Od 4. 1. 2016 bude možné podávat žádosti na pořízení Technologií. Dotaci na nákup strojů a technologií či na pořízení patentových licencí, mohou získat Malé a střední podniky, tj. podniky do 249 zaměstnanců, působící ve zpracovatelském průmyslu. 

Žádost může být podávána až do 4. 5. 2016, ovšem očekáváme, že příjem žádostí bude kvůli vyčerpání alokace (na tuto výzvu je to 1,5 mld. Kč) předčasně zastaven. Dotace EU se pohybuje ve výši 1 mil. Kč - 30 mil. Kč na jeden projekt. Procentuální výše dotace je určena velikostí podniku - podniky mohou získat 35% nebo 45 % způsobilých výdajů.