Podnikatelský sektor

Dotace na zaměstnance

Cílem této výzvy je zvýšená odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšení adaptability starších pracovníků.

Cílem této výzvy je zvýšená odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšení adaptability starších pracovníků.

Ostatní dotace

Cílem této vyhlášené výzvy je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

Cílem této vyhlášené výzvy je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

Cílem této vyhlášené výzvy je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.