Veřejný sektor

Dotace na zaměstnance

Cílem této výzvy je zvýšená odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšení adaptability starších pracovníků.

Ostatní dotace

Cílem podpory je profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů.

A také optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže.

Cílem této vyhlášené výzvy je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

Cílem této vyhlášené výzvy je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

Cílem této vyhlášené výzvy je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.