KONEC diskriminace

Díky výzvě číslo 61 a 62 dojde ke snížení rozdílů postavení žen a mužů na trhu práce! Jaké aktivity k tomu přispějí? Například tyto:

  • ženy, které jsou ohrožené na trhu práce budou moci projít pracovní diagnostikou, rekvalifikačními kurzy, či jim odborníci pomohou s hledáním zaměstnání
  • obětem genderové diskriminace bude poskytnuta právní a psychologická podpora
  • mužům bude zajištěno vzdělávání v oblasti rovných příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života
  • další specifikace výzvy najdete zde.