Management

Management, neboli umění řízení se skládá z procesů systematického plánování, organizování, rozhodování, vedení lidí a kontroly. Pokud se ve firmě nevyskytují osoby, které manažerskými schopnostmi oplývají, pro firmu to může být velký problém. Přinášíme Vám kurzy, které pomohou k rozvoji manažerských schopností: