Dětský koutek, flexibilní formy práce, transparentnost odměňování v organizaci, ...

Podle celorepublikových i světových statistik a výzkumů genderová nerovnost prokazatelně zasahuje do všech oblastí společenského života. Muži a ženy na českém trhu práce nemají srovnatelné postavení a nezřídka dochází k přímé i nepřímé diskriminaci z důvodu pohlaví.

Vzdělávání úředníků - repete

V minulém roce mohla veřejná správa žádat ve výzvě č. 33 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje, sdružení a asociace úsc) o podporu v oblasti vzdělávání svých zaměstnanců a o podporu aktivit vedoucích ke zvýšení kvality lidských zdrojů ve VS, posílení projektového řízení a strategického plánování VS a na profesní a personální audity. V žádostech ovšem žadatelé nadělali spoustu chyb a projekty byly velmi často kráceny.

Moderní technologie ve službách státu a občanů

Protože chceme jít s dobou a je pro nás důležité, co se ve světě děje a co nás čeká, zúčastnili jsme se 28. února 2017 velmi zajímavé konference - Moderní technologie ve službách státu a občanů. A co jsme si z ní odnesli? Vláda pro nás chystá spoustu zajímavých vychytávek, které zajistí moderní technologie. Díky nim dojde k větší osobní bezpečnosti, usnadnění celoživotního přístupu ke vzdělání občanů (tzv.

Náš projekt

V lednu jsme úspěšně odstartovaly náš projekt "Dejme ženám větší šanci". Zatím naše účastnice prošly prvním setkáním- pracovní psychodiagnostikou, kde vyplnily testy, ze kterých naše psycholožka vyhodnotila, na co by se daná účastnice ve svém profesním životě nejvíce hodila.

Ohlédnutí a velké DÍK

Za pár dní to bude rok, co společnost Melting group s.r.o. spatřila světlo světa - a musíme zhodnotit, že se nám zrod naší společnosti velmi podařil. Nebudeme tady vyčíslovat, kolik peněz a prostředků jsme klientům získali, spíše se pochlubíme tím, že díky nám zaměstnavatelé mohli vzdělat své zaměstnance, pořídit nové stroje, nezaměstnaní si zvýšili své sebevědomí, ...

Skutečná verze výzvy "Založení dětských skupin"

Musíme uvést skutečné znění výzvy "Založení dětských skupin" na pravou míru - celková hodnota projektu může být vyšší než 2 miliony (max. do výše 5 986 710 Kč). Naprostou novinkou je skutečnost, že organizace, která chce vytvořit dětskou skupinku, musí svůj záměr nejdříve konzultovat a tuto konzultaci také doložit k žádosti.

Dětské skupiny

30. 11. 2016 by podle harmonogramu měla vyjít výzva podporující vznik či transformaci Dětských skupin.  Co jsou to ty Dětské skupiny? Pro lajky bychom mohli říct, že se jedná o obdobu školek, rozdílem je však věk, od kdy může dítě navštěvovat Dětskou skupinu - už od 1 roku a přístup k výchově dítěte.

Technologie přitvrdily!

Tento týden vyšla výzva TECHNOLOGIE a tak jako v té minulé, bude možné získat dotaci na nákup strojů, technologických zařízení a vybavení. Oproti minulým technologiím jsou ale jiná pravidla a taky je program mnohem přísnější!

Zdravé vaření do škol!

Dnešním dnem končí příjem žádostí do přeshraničního programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. V rámci tohoto programu mohlo být podpořeno spoustu oblastí (jako např. podpora výzkumu a inovací, podpora vzdělávání, odborné přípravy, zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, podpora právní a správní spolupráce mezi občany a institucemi, ...).

Stránky