Foukej, foukej větříčku, shoď mi jednu výzvičku. Shoď mi jednu nebo dvě, budou dobré obě dvě.

Na podzim nebudou padat hruštičky, ale výzvičky. Úředníci ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) vypíší výzvy, díky kterým budou moci získat malé, střední i velké firmy evropské dotace. V OPPIKu budete moci čerpat finanční prostředky např.

Úspěch firmy? K němu Vám může pomoci Genderový audit!

Pravidelný audit účetnictví je běžnou, ač trochu obávanou, součástí firemního života. Genderový audit je úplně jiný - toho se bát nemusíte! Je zaměřen především na další rozvoj a úspěch společnosti. Cílem auditu je za pomoci externích pracovníků popsat aktuální situaci v organizaci, zdůraznit dobrou praxi a pozitivní příklady, které lze dále posílit, identifikovat rezervy a doporučit postupy ke změně.

Studenti nepolíbení praxí....?

Studenti nepolíbení praxí? Ano, takové studenty najdete bohužel na každém kroku. Změnit by to mohl projekt "Cesta pro mladé", který studentům umožní získat praxi a firmám dá příležitost "odskoušet" či si vychovat možného budoucího pracovníka a závazat si ho případně k další spolupráci (ta však není podmínkou). Firma kromě toho získá také náhradu mzdy mentora, který se bude po dobu praxe studentovi věnovat.

 

Trocha čísel neuškodí

Česká republika za loňský rok nedočerpala z evropských fondů 6,8 miliardy korun - původně bylo odhadováno, že ČR nedočerpá 10 miliard korun - dopadli jsme tedy relativně dobře. ČR měla v programovém období 1997 - 2003 celkově k dispozici zhruba  700 miliard korun - z nichž vyčerpala téměř 96%. Za celé programové období bylo podpořeno více než 73 tisíc projektů, které přinesly až 85 tisíc pracovních míst.

Tak si říkáme, pro koho je asi výzva č. 43 (podnikové vzdělávání zaměstnanců) připravena?

Příjem žádostí ve výzvě č. 43 je v plném proudu a tak jak už cíl výzvy napovídá, měla by: „Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce“ a oprávněnými žadateli mohou být podstatě všechny společnosti bez rozdílu velikosti, sídla, … - to jsou první informace, které se ve výzvě dočtěte.

Opět budeme zvýšovat míru zaměstnanosti - zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.

A to díky výzvě, která dnes vyšla. CS se v našich projektech zúčastní např. : motivačních aktivit, rekvalifikací, poradenství, ... V rámci projektu budou také odstraněny bariéry, které by mohly CS znemožnit účast v projekt. Pro účastníky např. zajistíme dopravu na aktivity projektu, ubytování CS a nebo zajistíme péči o děti, ...

Od září v OPPIKu pilnou včelkou

Od září budeme mít pěkně napilno! Vypadá to, že téměř všechny výzvy z OPPIKu budou vyhlášeny na podzim! Pokud máte v plánu získat dotace z tohoto programu, nezapomeňte s předstihem připravovat žádosti - především v nemovitostech a úsporách energií. Zvýšíte si tím šanci na úspěch!

Plánovaný měsíc vyhlášení výzvy:

Manuál pro zájemnce o vstup do POVEZ II je konečně na světě!

Jak titulek napovídá, opravdu je konečně znám manuál dlouho očekávaného projektu - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (mnozí z Vás tento program znají jako - POVEZ II) je realizována Úřadem práce České republiky. Hlavním cílem projektu je pomoci zaměstnavatelům či OSVČ v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců.

Stránky