OPPIK pod taktovkou nové organizace

Sněmovna v pátek rozhodla o vzniku nové Agentury pro podnikání a inovace (API). Tato nová agentura vznikne rozdělením vládní agentury CzechInvest, která bude pokračovat ve zprostředkování investičních projektů do ČR. Nová agentura bude mít na starosti administraci fondů Evropské unie, spadající pod ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Konečně bude na světě nová podoba zákona o veřejných zakázkách

Zákon, který usnadní zadávání veřejných zakázek a zajistí další průběh čerpání evropských dotací, prošel 9.3. 2016 Sněmovnou a bude postoupen Senátu. Zákonodárci slibují větší prostor pro zadavatele, bohužel však i jeho větší odpovědnost. Zákon bude stručnější a díky změně systematiky také přehlednější.

Tudy cesta nevede!!!

Žádost o evropské dotace je pro neznalce velký oříšek. Jaké jsou asi potřeby cílové skupiny, jak nejlépe popsat stav  před a po projektu, jaké položky mohu dát do rozpočtu - a jaký je vůbec rozdíl mezi přímými a nepřímými náklady? Co kde vyplnit - patří toto do této kolonky? Pokud se v dotačním prostředí nepohybujete, je velmi snadné udělat v jakémkoliv kroku napsání žádosti chybu!!

OPPIK bude v následujících letech pro velké firmy strýčkem Skrblíkem

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) potvrdilo, že hodlá dodržet původní limit: velké podniky si mezi sebe rozdělí místo původních 40 procent pouze 20 procent celkového rozpočtu OPPIK. Ke snížení došlo kvůli výsledkům z analýzy českého průmyslu, jehož výkon stojí na kondici velkých firem. Malé a střední podniky jsou navíc velice často subdodavatelsky navázány na velké společnosti.

Stránky