Opět budeme zvýšovat míru zaměstnanosti - zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.

A to díky výzvě, která dnes vyšla. CS se v našich projektech zúčastní např. : motivačních aktivit, rekvalifikací, poradenství, ... V rámci projektu budou také odstraněny bariéry, které by mohly CS znemožnit účast v projekt. Pro účastníky např. zajistíme dopravu na aktivity projektu, ubytování CS a nebo zajistíme péči o děti, ...

Vše o nové výzvě se dozvíte zde.