Personalistika

Personální činnost je ve firmě stejně důležitá, jako ta manažerská. Personalisté, či osoby zodpovědné za personální činnost, velmi často rozhodují o takových věcech, které mohou ovlivit chod celé firmy. Tyto osoby se zaměřují na získávání kvalitních lidí pro podnik, práci s nimi, jejich motivaci či stanovení optimálních mzdových postupů. K optimalizaci personálních činností ve firmě pomohou tyto kurzy: