Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Cílem této výzvy je zvýšená odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšení adaptability starších pracovníků.

Základní informace: 
 • očekávané datum: březen 2019
 • celková alokace výzvy: 1 700 000 000 Kč
 • maximální délka projektu: bude doplněno
 • místo realizace: celá ČR bez hl. m. Prahy
Oprávnění žadatelé: 
 •  osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo (tzv. IČO někdy také IČ)
Výše dotace: 
 • minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: bude doplněno
 • maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: dude doplněno
Spolufinancování: 
 • 15% spolufinancování
Podporované aktivity: 
 • Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence.
 • Vzdělávání poskytované v oblasti IT, jazyků, softs skills a odborných dovedností.
Cílové skupiny: 
 • Zaměstnanci - osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci žadatele/partnera s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce.

Pro více informací nás kontaktujte na emailu info@melting.cz nebo použjte kontaktní formulář.