Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz mimo Prahu

Cílem této vyhlášené výzvy je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

Základní informace: 
 • očekávané datum: březen 2019
 • celková alokace výzvy: 2  150 000 000 Kč
 • maximální délka projektu: bude doplněno
 • místo realizace: celá ČR bez hl. m. Prahy
Oprávnění žadatelé: 
 •  kraje, obce a jimi zřizované organizace
 • dobrovolné svazky obcí
 • poradenské a vzdělávací instituce
 • veřejné výzkumné instituce
 • nestátní neziskové organizace
 • profesní a podnikatelská sdružení
 • obchodní korporace
 • OSVČ 
 • státní podniky
 • právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem
 • školy a školská zařízení
 • vysoké školy
 • OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace
 • sociální partneři 
Výše dotace: 
 • minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: bude doplněno
 • maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: dude doplněno
Spolufinancování: 

15% spolufinancování:

 • obchodní společnosti, OSVČ, družstva
 • státní podnik
 • profesní komory

5% spolufinancování:

 • kraje, obce
 • právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení
 • organizační složky krajů a obcí, dobrovolné svazky obcí
 • příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení)
 • veřejné vysoké školy (kromě státních vysokých škol) a výzkumné organizace (dle zákona č. 130/2002 Sb.)

0% spolufinancování:

 • NNO
 • organizační složka státu
 • příspěvkové organizace státu
 • státní vysoké školy
 • školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona (č. 561/2004 Sb.)
 • Hospodářská komora, Agrární komora
 • Svazy, asociace
 • MAS
 • církve a náboženské společnosti
Podporované aktivity: 
 • provoz zařízení péče o děti typu dětská skupina
Cílové skupiny: 
 • Rodiče s dětmi mladšími 15 let, včetně osob, které mají děti mladší 15 let svěřeny ve své péči (např. pěstouni)

Pro více informací nás kontaktujte na emailu info@melting.cz nebo použjte kontaktní formulář.