Profil společnosti

Tým společnosti Melting Group s.r.o. je tvořen zaměstnanci, kteří mají v dotačním prostředí mnoholeté zkušenosti. Jejich rukama prošly projekty, díky kterým bylo možné například realizovat vzdělávání zaměstnanců, nakoupit stroje, či došlo ke zvýšení uplatnitelnosti zaměstnanců na trhu práce.

I přesto, že je každý projekt originální a tedy potřebuje speciální „pozornost“ (spousta kroků se pro jednotlivé dotační tituly liší), připravili jsme si pro Vás schéma jednotlivých kroků, které povedou k získání dotace: