Skutečná verze výzvy "Založení dětských skupin"

Musíme uvést skutečné znění výzvy "Založení dětských skupin" na pravou míru - celková hodnota projektu může být vyšší než 2 miliony (max. do výše 5 986 710 Kč). Naprostou novinkou je skutečnost, že organizace, která chce vytvořit dětskou skupinku, musí svůj záměr nejdříve konzultovat a tuto konzultaci také doložit k žádosti. Více informací k této výzvě naleznete zde.