Studenti nepolíbení praxí....?

Studenti nepolíbení praxí? Ano, takové studenty najdete bohužel na každém kroku. Změnit by to mohl projekt "Cesta pro mladé", který studentům umožní získat praxi a firmám dá příležitost "odskoušet" či si vychovat možného budoucího pracovníka a závazat si ho případně k další spolupráci (ta však není podmínkou). Firma kromě toho získá také náhradu mzdy mentora, který se bude po dobu praxe studentovi věnovat.