Tak si říkáme, pro koho je asi výzva č. 43 (podnikové vzdělávání zaměstnanců) připravena?

Příjem žádostí ve výzvě č. 43 je v plném proudu a tak jak už cíl výzvy napovídá, měla by: „Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce“ a oprávněnými žadateli mohou být podstatě všechny společnosti bez rozdílu velikosti, sídla, … - to jsou první informace, které se ve výzvě dočtěte.

Ač se může zdát, že by mohla získat dotaci jakákoliv firma, není tomu tak. Při „přepočítání“ jednotlivých kurzů (osobohodin) v tabulce věcného hodnocení žádosti zjistíte, že velké firmy jsou kvůli své velikosti znevýhodněny (malé firmy získají 20 bodů, velké firmy 0 bodů), pokud firma nesídlí ve vyloučené oblasti, nedostanete ani bod, minusové body dostanou ty firmy, které se rozhodnou prohloubit vědomosti těm zaměstnancům, které se oborově „vymykají“ vybranému kurzu – pokud např. účetní (i přesto, že komunikují denně se zahraničím) budou navštěvovat cizí jazyk, firma kvůli tomu ztratí body, firma také ztratí body např. za to, že jednatel bude navštěvovat obecné IT (=excel – jednateli v praxi velmi využívaný)! Mohli bychom jmenovat spoustu variant, nesmyslů a kombinací, které tabulka záhadně přepočítává a snižuje body!

S kolegy se při vyplňování každé žádosti ptáme, jak úředníci můžou vědět, co je a není v dané firmě potřeba? Jak může kvalifikace pracovníků rozhodovat o vhodnosti kurzu? Proč jsou znevýhodněné velké firmy? Proč se velikost firmy vypočítává také z počtu zaměstnanců „matky“ (pokud je matka velká firma, tak její malá "dcera" nezíská ani bod), která chod ani rozvoj „dcery“ neovlivní, proč by se velká firma měla uměle spojovat s firmou malou, aby získala 20 bodů, …? Proč má firma ze svého vzdělávání odstraňovat některé kurzy, jen aby lépe vycházela v bodovém ohodnocení? Pro koho je vlastně tato výzva připravena?

Pro ty z Vás, kteří jste „neprošli“ a nezískali potřebných 60 bodů, máme dobrou zprávu - své zaměstnance můžete vzdělávat v projektu POVEZ II – více zde. Tento projekt je už zaměřen na konkrétní potřeby firmy, zohledňuje přínosy absolventů kurzů, ale také přínosy firmy, která vyšle své zaměstnance na vzdělávání.