Technologie přitvrdily!

Tento týden vyšla výzva TECHNOLOGIE a tak jako v té minulé, bude možné získat dotaci na nákup strojů, technologických zařízení a vybavení. Oproti minulým technologiím jsou ale jiná pravidla a taky je program mnohem přísnější!

O dotaci mohou tentokrát žádat pouze malé podniky. Firma podává jednu žádost se všemi náležitostmi, tedy žádost plnou. Firma se zavazuje také tím, že kvůli pořízené technologii zaměstná minimálně 2 nové zaměstnance, jejichž pracovní místo musí být udržitelné po dobu 5 let. Dále musí firma  vykazovat 10% růst tržeb oproti roku před pořízením technologie.

Termín pro plné žádosti: od 9. 12. 2016 do 28. 2. 2017

Více informací zde.