Tudy cesta nevede!!!

Žádost o evropské dotace je pro neznalce velký oříšek. Jaké jsou asi potřeby cílové skupiny, jak nejlépe popsat stav  před a po projektu, jaké položky mohu dát do rozpočtu - a jaký je vůbec rozdíl mezi přímými a nepřímými náklady? Co kde vyplnit - patří toto do této kolonky? Pokud se v dotačním prostředí nepohybujete, je velmi snadné udělat v jakémkoliv kroku napsání žádosti chybu!!

V následujícím seznamu Vám přinášíme nejčastější chyby, kterých se zájemci o dotace dopouštějí - dejte si na ně pozor, nebo svěřte projekt do našich rukou a raději se zaměřte na své podnikání!!

 

 

 

 

Tuty cesta k dotaci nevede, aneb 10 nejčastějších chyb, na které si dát pozor:

  1.  Projekt se zakládá na nepodložených faktech, statistických údajích či špatných parametrech pořizovaného majetku, atd.
  2.  Nesoulad mezi prezentovanými údaji - rozpor mezi žádostí a přiloženými přílohami.
  3.  Chybný, neúplný či vůbec nedoložený harmonogram projektu.
  4.  Projekt a jeho popis je v rozporu s vyhlášeným programem.
  5.  Neuznatelné náklady v rozpočtu projektu, špatně nastavený rozpočet projektu
  6.  Povinné přílohy projektu obsahují chyby, nebo nejsou vůbec doloženy
  7.  Ekonomické analýzy jsou nekompletní, bez komentářů výpočtů a tabulek.
  8.  Cíle projektu nejsou "vysmartované" 
  9.  Potřebnost projektu není dostatečně prokázána.
  10.  Realizační tým a pracovní náplň není charakterizována.