Udržování a obnova kulturního dědictví venkova

Skvělá šance pro obce do 5 000 obyvatel - díky Ministerstvu Zemědělství můžete nyní získat dotaci na údržbu a obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny či na vytvoření a údržbu místa pasivního odbočinku. Informace zde.