Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Cílem podpory je profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů.

A také optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže.

Základní informace: 
 • plánovaný příjem žádostí: březen 2019
 • celková alokace výzvy: 285 000 000 Kč
 • maximální délka projektu: 24 měsíců
Oprávnění žadatelé: 
 • obce
 • kraje
 • asociace a sdružení obcí a krajů
 • dobrovolné svazky obcí
Výše dotace: 
 • minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 Kč
 • maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 Kč
Spolufinancování: 
 • 5 %
 • ex ante
Podporované aktivity: 

Podporované aktivity:

 • vzdělávání a rozvoj úředníků a zastupitelů v oblasti:
 1. vzdělávání z oblasti výkonu činností v přenesené i samostatné působnosti
 2. odpovědné zadávání veřejných zakázek
 3. využívání nástrojů eGovernmentu
 4. projektové a strategické řízení
 5. finanční řízení (controlling, účetnictví, …)
 • podpora řízení kvality
 1. zavádění metody kvality (CAF, ISO 9001, ISO/ IEC 27001:2013, CSR, EFQM, MA 21)
 2. zavádění rozvoje řízení kvality (MA 21, benchmarking, Balanced Scorecard)
 • tvorba strategických dokumentů
  1. tvorba koncepčních a strategických dokumentů
  2. aktualizace koncepčních a strategických dokumentů
 • podpora procesního řízení
Cílové skupiny: 
 • obce a kraje a jejich zaměstnanci
 • volení zástupci
 • veřejnost

Pro více informací nás kontaktujte na emailu info@melting.cz nebo použjte kontaktní formulář.