Vzdělávání úředníků - repete

V minulém roce mohla veřejná správa žádat ve výzvě č. 33 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje, sdružení a asociace úsc) o podporu v oblasti vzdělávání svých zaměstnanců a o podporu aktivit vedoucích ke zvýšení kvality lidských zdrojů ve VS, posílení projektového řízení a strategického plánování VS a na profesní a personální audity. V žádostech ovšem žadatelé nadělali spoustu chyb a projekty byly velmi často kráceny. Nyní vyšla obdobná výzva č. 58 - více zde a Vy máte možnost svěřit se do rukou odborníků - kontaktujte nás.