Zdravé vaření do škol!

Dnešním dnem končí příjem žádostí do přeshraničního programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. V rámci tohoto programu mohlo být podpořeno spoustu oblastí (jako např. podpora výzkumu a inovací, podpora vzdělávání, odborné přípravy, zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, podpora právní a správní spolupráce mezi občany a institucemi, ...). My jsme se společně s našimi českými i slovenskými partnery (školami) rozhodli zapojit do oblasti Podpora vzdělávání. Projekt, který jsme v rámci přeshraničky vytvořili, byl zaměřen na zavedení nového inovačního programu - Zdravé vaření do škol. Tento program dětem především pomůže při rozvoji jejich kreativního myšlení, manuálních a odborných dovedností, dále pak zvýší jejich sebeprezentaci, naučí děti správným stravovacím návykům a zlepší jejich jazykové kompetence, což jim v budoucnosti dopomůže k lepšímu uplatnění na trhu práce. Myslíme si, že tento program je pro žáky základních škol velmi důležitý! Proto společně s námi držte palce, aby projekt vyšel a nový inovační program mohl být díky podpoře vytvořen a následně zaveden do výuky.